Lufttrycksomvandling

Ungefärligpsea = p + h/9.2
psea = sea level pressure [hPa]
p = station pressure [hPa]
h = station elevation [m]

Exakt
psea = p exp (- g ∗ M ∗ h/R ∗ t )
psea = sea level pressure [hPa]
p = station pressure [hPa]
h = elevation [m]
t = station temperature [K]
g = Earth-surface gravitational acceleration = 9.80665 m/s2
M = molar mass of dry air = 0.0289644 kg/mol
R = universal gas constant = 8.31447 J∗K-1∗mol-1

Ungefärligp = psea - h/9.2
psea = sea level pressure [hPa]
p = station pressure [hPa]
h = station elevation [m]

Exakt
p = psea / exp (- g ∗ M ∗ h/R ∗ t )
psea = sea level pressure [hPa]
p = station pressure [hPa]
h = elevation [m]
t = station temperature [K]
g = Earth-surface gravitational acceleration = 9.80665 m/s2
M = molar mass of dry air = 0.0289644 kg/mol
R = universal gas constant = 8.31447 J∗K-1∗mol-1

Design

Designurval...

Enheter

SpråkIkoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Inomhustemperatur

Inomhusfuktighet


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Från

Till

Fullskärm

Exportera som bild

Inställningar

Hemsidan

Webbkamera

Tabell

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Höjd över havet

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter